Suporta sa HK

August 20, 2019

Nasa katwiran ang mga mamamayan ng HK para iprotesta ang naturang mga polisiya ng Beijing na para sa kanila’y lalong maglilimita sa kalayaan nila sa ilalim ng prinsipyong “isang bansa, dalawang sistema”.

Magno Loko

August 18, 2019

Sa maiksing bahagi ng kasaysayan humuhugot ng pinapalabas na mga unibersal na batas ng ekonomiya si Magno at maging ang mga neoliberal na ekonomista – taliwas sa ipinakita ng mas malawak na kasaysayan ng daigdig.

Para sa ina’t ama ng isang aktibista

August 9, 2019

Alam nating nagkakaisip ang anak sa kanyang paglaki, at nagkakaroon na siya ng konsepto ng sariling buhay sa kanyang paglabas ng bahay. Unti-unti niyang nakikita ang sarili bilang bahagi ng mas malaking lipunan.

Higit pa sa tubo

July 29, 2019

Sa sistemang baluktot, kung ano-anong termino ang ginagamit para pagtakpan ang patuloy na pang-aapi sa mga manggagawa.

Bangon sa Pagkakabusabos

July 19, 2019

“Ang mayaman, lalong yumayaman; ang mahirap, lalong naghihirap.” Maraming hakbang si Simbulan ng pagpapalalim mula sa katotohanang ito na kinikilala ng marami, papalapit sa pagsusuring Marxista.

Blangko

July 6, 2019

Siguro’y kailangan siyang paalalahanang walang lugar ang “credentials fallacy” sa pagsagot sa mga batikos.