Paninira sa progresibo

April 9, 2019

Nakakaalarma na mas ginugusto pa ng militar at rehimeng Duterte na gawing mangmang, sakitin, at wala talagang akses sa iba’t ibang serbisyo

Panagutin sila

March 23, 2019

Sa pakikipaglaro ng gobyerno sa mga negosyante, ang tanging malinaw pa lamang ay kung sino ang naagrabyado: masang Pilipino.

Tubig at iba pa

March 18, 2019

Dagdag na pasanin “lang” sa mahihirap ang pag-iigib ng tubig sa umaga bago makipagsiksikan sa dyip, bus o tren para makarating sa pagawaang mababa ang suweldo at kulang sa benepisyo (kung mayroon man).