Kamusmusan at karahasan

January 26, 2019

Imbis na suporta at pagkalinga, pagtugis ang inaabante ng administrasyong Duterte na walang ibang inintindi kundi ang walang direksiyong pagpapakulong at pangingikil sa pinakabulnerableng mga miyembro ng lipunan.

Buksan ang Ating Puso

December 25, 2018

“Dahil ang pag-ibig ay isang hakbangin ng kagitingan, hindi ng pagkaduwag, ang pag-ibig ay pananagutan sa iba. Saanman matatagpuan ang mga inaapi, ang hakbangin ng pagmamahal ay pananagutan sa kanilang layunin — ang layunin ng paglaya.”

Probationary period na lampas anim na buwan?

December 13, 2018

Ang karaniwang haba ng probationary period na ito ay anim na buwan. Maaari lamang itong habaan ng kompanya kung
may kasunduan tungkol dito. Ang patuloy na pagtatrabaho ng isang manggagawa sa kompanya nang lampas sa kanyang
probationary period ay nangangahulugan na regular na manggagawa na siya ng kompanya.

Ang naghihintay sa atin sa 2019

December 10, 2018

Oras na maipatupad na ang excise tax sa langis, asahan na ang magiging epekto nito sa pamasahe, transportasyon ng iba’t ibang produkto, at pati na rin ang pang-arawaraw na pangangailangan ng LPG.

Kaso nina Ka Satur: ano nga ba talaga?

December 8, 2018

Ang RA 10364 ay ang Expanded AntiTrafficking in Persons Act of 2012. Ipingbabawal ng batas na ito ang pagbibiyahe sa isang tao para siya ay magamit sa sapilitang pagtatrabaho, eksploytasyong seksuwal, pang-aalipin, o pagtanggal at pagbenta sa mga panloob na bahagi ng kanyang katawan.

Tiraniya vs kapayapaan

December 7, 2018

Tuloy-tuloy ang pasistang kaisipan ng administrasyong Duterte para
supulin ang mga kalaban nito habang patuloy naman ang mamamayan sa
pagsusulong para muling mabuksan ang usapang pangkapayapaan.

Pasismo sa Amerika

December 5, 2018

“Nakakagalit at dapat kondenahin ang paggamit ni Trump ng sobrang dahas sa mga migrante, lalo pa’t mga polisiya ng US ang mismong dahilan ng pagkaligalig ng mga bansa sa Latina Amerika.”