Kuwento ng isang PUI

March 10, 2020

Ganito ang pagharap sa isang emergency crisis tulad ng Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sa ilalim ng isang neoliberal na sistemang pangkalusugan.

Gimik at pambabaluktot ni Andanar

March 5, 2020

“Anong ligtas na espasyo ang pinagsasabi ni Sec. Andanar? Habang pinamumunuan niya ang koponan niya sa Europa, iba’t iba at magkakaibang organisasyon ng midya ang nagpoprotesta laban sa mga banta ni Duterte na ipasara ang ABS-CBN.”

Duterte at VFA

March 5, 2020

Hindi hakbanging prinsipyado o anti-imperyalista ang pagtapos ni Duterte sa VFA. Pagsunod ito sa kanyang among China, o tusong maniobra para sa sariling interes.

Laban ng Dos, laban ng lahat

February 29, 2020

Nagaganap ang mga atake sa konteksto ng pagwasiwas ng pasistang lakas ng rehimeng Duterte sa lahat ng lumalaban dito at naggigiit ng karapatan.

PARTIES TO CYBERATTACK CASES REACH AGREEMENT

February 24, 2020

From the joint statement: “As defendants have no prior knowledge of, much less consented to, the use of IPC’s and Suniway’s respective cyber-infrastructure for the perpetration of these cyberattacks, defendants commit to support a free press. Effective mechanisms to combat such attacks shall further be improved to prevent a repeat of this kind of situation.”