Pulitika ng pagmamaneho

April 29, 2019

Tunay na kalbaryo ang pagmamaneho pero mas matindi ang problema ng mga magsasaka. Sinisimbolo ng mga nakabilad na palay sa kalye ang kanilang abang kalagayan.

Bukas na liham kay Dante Ang

April 23, 2019

Ako po ba ang tinutukoy ninyong bahagi ng NUPL? Alam po ba ninyong hindi po ako abogado? Anong klaseng “intel report” po ba ang pinagbatayan ninyo sa inyong “balita”?

Tubig at iba pa

March 18, 2019

Dagdag na pasanin “lang” sa mahihirap ang pag-iigib ng tubig sa umaga bago makipagsiksikan sa dyip, bus o tren para makarating sa pagawaang mababa ang suweldo at kulang sa benepisyo (kung mayroon man).