Etika ng protesta

March 28, 2010

Mga bastos at terorista. Ganito raw ang mga hindi kagalang-galang na aktibista. Ano pa nga ba ang matatawag mo sa mga naghahagis ng mga silya’t mesa palabas ng mga klasrum para sunugin? Ano pang termino ang gagamitin mo sa mga puwersahang nagbubukas ng kinandadong gate ng kampus?

Sino ba’ng dapat iboto?

March 15, 2010

Tungkulin kong magbigay ng opinyon, pero bakit hanggang ngayo’y wala pa akong posisyon? Huwag mo munang itanong kung sino ang nararapat na iboto. Tulad ng marami pang Pilipino, hindi pa po ako desidido.

Pag-alala sa PP 1017

February 28, 2010

Sa ating pag-alala sa nangyari apat na taon na ang nakaraan, tunay na hindi na dapat maulit ang imposisyon ng PP 1017. Hindi dapat payagang manumbalik ang batas militar sa Pilipinas. Hindi dapat hayaang manatili sa puwesto ang mga hindi karapat-dapat.

Hindi lang numero ang 43

February 21, 2010

May mukha sa likod ng estadistika, may konteksto sa bawat numero.

Mainam na bigyang pangalan ang bawat biktima ng karahasan. Hindi natin dapat hayaan ang sarili nating maging manhid sa pansamantalang ginhawang hatid ng simpleng pagtingin sa mga numero.

Pambihirang pagkakataon

February 14, 2010

Kabaligtaran ang katotohanan, katotohanan ang kahungkagan. Ang mga pangyayari’y sumusunod sa kumpas ng iilang makapangyarihan na dapat lang tutulan ng nakararaming mamamayan.

Eleksiyon, telebisyon at pakiusap sa nangungunang mga istasyon

February 6, 2010

Sa pagbaha ng walang-katuturang patalastas sa pagsisimula ng kampanya sa Pebrero 9, mainam na magkaroon ng sariling pagkukusa ang ABS-CBN at GMA na maghatid ng makabuluhang political ads. Pero may malaking magagawa rin ang mga tagasubaybay para pakiusapan silang bigyan tayong lahat ng political ads na direktang naglalahad ng paninindigan ng mga kandidato sa mga importanteng isyu.

Kung bakit dapat magparami sa UPLB

February 4, 2010

Gusto ni Chancellor Luis Velasco ng Unibersidad ng Pilipinas sa Los Baños (UPLB) na ipatupad ang pagkakaroon ng malalaking klase para sa lahat ng foundation at general education courses sa susunod na semestre na magsisimula sa Hunyo 2010. Kung noon ay umaabot lang sa 25 hanggang 40 ang bilang ng mga estudyante bawat klase, ngayon ay magiging 160 hanggang 250 na.

Ako, punong abala

January 23, 2010

Ang medyo maluwag na panahon sa aking pansamantalang pamamalagi sa Korea ay naging masikip sa aking pagbabalik sa Pilipinas. Sunud-sunod ang mga kailangang gawin, maraming artikulong kailangang tapusin. Nagsisimula na ring dumating ang mga imbitasyon para magbigay ng iba’t ibang lektyur, seminar at workshop at unti-unti nang napupuno ang aking kalendaryo. Enero pa lang ngayon […]