Blangko

July 6, 2019

Siguro’y kailangan siyang paalalahanang walang lugar ang “credentials fallacy” sa pagsagot sa mga batikos.

Usapang ROTC

June 5, 2019

Hindi lang ito usapin ng personal na karanasan kundi pulitikal na kahihinatnan ng pagbabalik sa palpak na nakaraan.

Pulitika ng pagmamaneho

April 29, 2019

Tunay na kalbaryo ang pagmamaneho pero mas matindi ang problema ng mga magsasaka. Sinisimbolo ng mga nakabilad na palay sa kalye ang kanilang abang kalagayan.