Pederalismo Mismo

November 12, 2018

Sa halip na magtangkang lunasan ang mga sakit ng sistema — lalo na sa pagsandig sa oligarkiyang mismong may kagagawan nito — mas tumitindig ang mga maka-Kaliwa sa pagbabagsak sa naturang sistema.

Byaheng 25 Setyembre

September 30, 2018

Hindi maikakaila: tumitindi ang krisis sa ekonomiya, na nagpapatindi sa krisis sa pulitika. At anumang krisis, pwedeng sundan ng pagbabago o pananatili ng kalakaran.

Palparan: Guilty

September 20, 2018

Hindi tahimik na pagluha, kundi pag-iyak ng humihingi ng katarungan. Kinakatawan nila ang pakiramdam ng mga nagmamahal kina Karen at Sherlyn.

Ma’am Alice

August 10, 2018

Siyang maliit na babae ay tinatawag na “isa sa mga higante ng kilusan ng rebolusyunaryong pangkultura ng Pilipinas.”

Duterte bulnerable

June 28, 2018

Ipinapakita ni Duterte ang puwersang pinaka-sinasandigan niya: ang militar at pulisya, US at China at mga naghaharing uri.

Bayan ng Baylosis

February 22, 2018

Mabuting Pilipino at ulirang makabayan si Baylosis. Sa edad na 69, sa kabila ng sakit sa puso, nagpapatuloy siya sa pagsusulong ng tunay na pagbabago.

Leloy McCarthy

December 14, 2017

Instead of fighting to change the exploitative ruling system, anti-Communists like Claudio fight those risking life and limb for such change – using Communism’s ‘bloody history’ as bogeyman.