Balimbing na militar

September 18, 2019

Kung pinagdududahan na ng ibang bansa ang isang pribadong kompanya tulad ng Huawei, paano pa kayo ang isang partnership na may impluwensiya ng mismong gobyerno ng Tsina?

Kaso sa same-sex marriage: tapos na ba talaga?

September 17, 2019

Ayon sa survey ng isang US-based research foundation, kabilang ang Pilipinas sa tinuturing na “most gay–friendly nations” sa buong mundo. Sa 38 bansa na kasali sa survey, lumalabas na pang sampu ang Pilipinas sa pagiging gay-friendly. Sa buong Asia naman, numero uno ito.

Gilas ni Gelacio

September 10, 2019

Sa kanya, makikita ang lubos na pagpaloob ng intelektwal sa rebolusyon. Sa mga ito, rebolusyunaryo siya higit sa lahat – bago maging manunulat, alagad ng sining o manggagawang pangkultura.