Luto! Laban!

March 18, 2018

Nagsalu-salo sa pagluluto at pagkain, at nagsagawa ng palihan sa pagsusulat, ang mga boluntir para sa mga magsasaka ng Samar.

Sining at rebolusyon

October 31, 2017

Umusbong at ganap na napamalas ang pagkamalikhain ng mga artista dahil nabigyan sila ng tungkulin sa rebolusyon.