Nakikibakang Punks

March 6, 2020

Matapos ang dalawang pasistang rehimen, patuloy na buhay na nakikibaka ang mga punk para sa panlipunang pagbabago.