Pang-aapi ng PLDT

March 25, 2018

Natutulak ang mga manggagawa ng isa sa pinakamalaking kompanya ng telekomunikasyon sa bansa na lumaban dahil sa pag-igting ng pag-aalipusa sa kanila ng manedsment.

Tibay ng hanay

February 22, 2018

Makasaysayang pagkakaisa ng mga manggagawa para maningil sa Pangulong napako ang mga pangako na pagwakas sa kontraktuwalisasyon.

Pagharang sa Train

February 10, 2018

Sagasa sa kakarampot nang sahod ng mga manggagawa ang Train Law ng rehimeng Duterte. Pinababasura nila ito, habang inilalaban ang pagbasura sa kontraktuwalisasyon at pagkakaroon ng pambansang minimum na sahod.