Kampeon sa abuso

July 7, 2019

Sa panahon ng napakong pangako ng rehimeng Duterte sa mga manggagawa, naglakas loob ang mga manggagawa ng Pepmaco na gumagawa ng mga sabong panlaba, toothpaste at shampoo na magwelga para ipagtanggol ang karapatan nila.

Solido sa Sumifru

October 17, 2018

Patuloy ang paninindigan ng mga manggagawa ng Sumifru para sa kanilang karapatan sa kabila ng mga pandarahas.