Tala ng tanggalan

February 2, 2009

Sa Calabarzon, sa Gitnang Luzon, sa Cebu, sa iba pang lugar sa bansa — dumaraing ngayon ang manggagawang Pilipino.

Unang bayo ng krisis pampinansiya

January 15, 2009

Migranteng Pilipino ang unang binabayo ng krisis pampinansiya sa daigdig. At lalo lamang titindi ang epekto nito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na nakadepende ang ekonomiya sa malalaking bansa. Sunod na maaapektuhan: lokal na obrero. Itanggi man ng gobyernong Arroyo, inutil sila para pigilan ito.

Sanhi’t lunas sa katiwalian

January 1, 2009

Hitik na sa kultura ng korupsiyon ang bansa. Mula sa pinakamababang empleyado ng gobyerno hanggang sa pinaka-itaas, matatagpuan ito. Kaya naman kadalasa’y tinatanggap na “normal” na lamang ito. Pero hindi pa huli ang lahat.

Opensa ang depensa ng tinutugis na aktibista

November 24, 2008

ILANG segundo pa lamang ng pagkakaakyat sa entablado at pagsasalita sa mikropono, tumulo na ang mga luha ni Dana Marcellana, anak ng pinaslang na tagapagtanggol ng karapatang pantao na si Eden Marcellana at ng kasalukuyang tinutugis ng gobyernong Arroyo na si Orly Marcellana.

Kumusta na silang ibinilanggo ng Estado?

November 23, 2008

ANIM silang nakapiit ngayon sa Provincial Jail ng Mindoro Oriental sa lunsod ng Calapan. Binibintang sa kanila ang mga kasong kriminal na anila’y “halatang gawa-gawa” lamang. Bago ito’y isa-isa silang dinakip ng di-unipormadong mga kalalakihan, dinala sa mga kampo ng militar, sinalang sa tuloy-tuloy na interogasyon at saka itinawid ng dagat papunta sa isla ng Mindoro. Naiwan nila ang kanilang mga kaanak sa Rizal, Cavite at Laguna na puno ng pag-aalala sa maaring gawin ng mga nagpadakip sa kanila.