Unang bayo ng krisis pampinansiya

January 15, 2009

Migranteng Pilipino ang unang binabayo ng krisis pampinansiya sa daigdig. At lalo lamang titindi ang epekto nito sa mga bansang tulad ng Pilipinas na nakadepende ang ekonomiya sa malalaking bansa. Sunod na maaapektuhan: lokal na obrero. Itanggi man ng gobyernong Arroyo, inutil sila para pigilan ito.