Silang nabuwal sa baryo

April 24, 2017

Dumarami na ang napapaslang na mga magsasaka na lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Panahon na para ipagpanagot dito ang militar.

 Artista para sa kapayapaan

March 2, 2017

Nagkakaisa ang mga alagad ng sining sa panawagan para ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at komunistang mga rebelde.