Sol, gising!*

September 17, 2015

Inatake siya habang ginagampanan ang gawaing mahal na mahal niya. Siya si Sol Pillas, lider-migrante. Tulungan natin siyang gumising at makabangon, panawagan ng kanyang mga kasamahan sa Migrante International.