Anomalya sa mondernisasyon ng transportasyon

July 10, 2020

Nakakuha ng pagkakataon ang rehimeng Duterte sa pandemyang Covid-19 para ilusot ang pagpapalayas ng pampublikong mga jeepney sa mga kalsada. Pero marami ang nakikiisa sa at nakikipaglaban para sa mga tsuper at operator.