Aerial photo ng Scarborough Shoal (Wikimedia Commons/NASA)

Ang China, US, Scarborough at Balikatan

April 17, 2012

Madalas naitatanong kung bakit wala tayong protesta ngayon laban sa incursion ng Chinese fishing vessels at maritime surveillance ships sa Scarborough Shoal at bakit daw sa US lang nakatuon ang protesta ng Kaliwa. Ang katunayan niyan ay maaga pa lang nagpahayag na ang Bayan (Bagong Alyansang Makabayan) laban sa Chinese incursion sa Scarborough Shoal at nanawagan din sa PH government na igiit ang soberanya ng Pilipinas.

10 taon matapos EDSA 2: Bakit kailangan pa rin nating gunitain

January 20, 2011

Ilang alaala ng militanteng lider sa EDSA Dos — sampung taon na ang nakararaan ngayong linggo. Inipaliliwanag din niya kung bakit hindi nasayang ang pag-aalsa ng mga mamamayan noong Enero 2001, at bakit mahalaga pa ito sa susunod na mga pakikibaka ng sambayanan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.