Ayudang may pisi

May 31, 2017

Ginagamit ng gobyernong US ang mga ‘ayuda’ nito sa Pilipinas para impluwensiyahan ang mga polisiya ng bansa para pumabor sa mga negosyong Amerikano.