Ayuda sa nagsilikas

January 15, 2020

Biglang sumabog ang bulkang Taal. Maaaring tumindi pa ang pagsabog. Kumusta naman ang tugon ng rehimeng Duterte sa mga unang araw matapos ang pagputok?

Pag-asa sa Pasko

December 11, 2019

Panahon ng Kapaskuhan sa mga Kristiyano, panahon din ng paggalang sa karapatang pantao ang Disyembre. May bumukas ding pag-asa para maipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan.

May magagawa sa agrikultura

October 21, 2019

Kailangang palaganapin ang kongkretong mga panukala para sa agrikultura at sektor ng mga magsasaka na magiging batayan ng kaunlaran para sa nakararami ng bansa.

Nanikluhod sa China

September 9, 2019

Pagtatraydor diumano sa mga Pilipino ang paghingi ng dispensa ni Duterte kay Xi Jinping dahil naobliga siyang iungkat ang pagmamay-ari natin sa West Philippine Sea.

Batas militar sa kampus?

August 28, 2019

Hindi patitinag ang kabataan sa mga paninira at pananakot ni Bato sa Senado: Handa silang depensahan ang kanilang mga eskuwelahan laban sa militarisasyon.

Krisis sa transportasyon

August 18, 2019

Malinaw na pampublikong transportasyon na episyente, abot-kaya at malinis ang solusyon sa malupit na trapiko sa Kamaynilaan. Pero ang itinutulak ng rehimeng Duterte: lalong pagsasapribado nito.