Balimbing na militar

September 18, 2019

Kung pinagdududahan na ng ibang bansa ang isang pribadong kompanya tulad ng Huawei, paano pa kayo ang isang partnership na may impluwensiya ng mismong gobyerno ng Tsina?

Hindi nalilimot, hindi makakalimot

September 7, 2019

Hindi simpleng anak lamang si Irene Marcos. Sa loob ng mahabang panahon matapos ang lagim ng Martial Law, nakinabang at nagpasasa ito sa dinambong na kabangyaman ng ama mula sa sambayanang Pilipino.

Papatay sa magsasaka

September 4, 2019

“Oras na iwan ng mga magsasaka ang kanilang kabuhayan at mabakante ang lupang inaalayan ng pawis at dugo, susunggab ang mga gahamang buwayang nag-aabang sa pagkakataong pagkakitaan pa ang lupa.”

Pagsikil sa demokrasya

August 23, 2019

Kung ibang tunguhin ang napupuntahan ng mga anak nila—pagpapari sa simbahang Katoliko, halimbawa—tiyak na walang kiyeme ang konserbatibong mga magulang na isuko sa simbahan ang kanilang mga menor-de-edad na anak.

Suporta sa HK

August 20, 2019

Nasa katwiran ang mga mamamayan ng HK para iprotesta ang naturang mga polisiya ng Beijing na para sa kanila’y lalong maglilimita sa kalayaan nila sa ilalim ng prinsipyong “isang bansa, dalawang sistema”.

Daya sa dilim ni Duterte

May 14, 2019

Matagal nang nagbababala ang mga manunuring pampulitika sa ganitong resulta. Magiging mas madali kay Duterte na ilusot ang maiitim na pakana niya.