Papampam

February 13, 2020

Pero parang batang laki-sa-layaw si Duterte. Halos apat na taon nang nagpapakasasa siya sa dalawang “magulang” (bagamat mas bagay ang “amo”): pagsasanay-militar sa brutal na giyerang kontra-insurhensiya sa among Kano, pangako ng proyektong pang-imprastraktura na iuutang naman sa among Tsino.

Legasiya ni Duterte

February 7, 2020

Sa pagdedepensa sa abot ng kanilang makakaya, ng nais nilang ihulmang katotohanan, ipinapamalas ng administrasyon at mga alipores nito ang institusyonalisadong paraan ng pagkukumbina ng panlilinlang at pasismo.

Inilakong soberanya

January 28, 2020

Pinapain ni Duterte ang usapin ng soberanya na para bang simpleng produktong maaaring ibenta, ipagpalit o ikalakal sa sinumang bansang handa itong sagpangin kapalit ng mga pabor at higit na pangangayupapa sa dayuhang kapangyarihan.

Guilty beyond reasonable doubt

January 27, 2020

Ito ang pagsangguni sa Saligang Batas at ang plataporma na hindi na kailanman nasilayan ng mga tinawag ni Duterte na kolateral damage sa giyera kontra droga, baliktad sa pinangako niyang pagprotekta sa last, least, at lost.

Yuyukod muli sa mga militarista?

January 23, 2020

Nais ng mga heneral na ipagpatuloy ang kampanya ng panunupil, hindi pa sa armadong kilusan na hindi nila makita dahil sa taktikang gerilya nito, kundi sa mga sibilyang organisasyong masa na nagtataguyod lang ng karapatan ng mga mamamayan, kabilang ang karapatan ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang aping sektor.

‘Ibagsak ang mga oligarko!’

January 8, 2020

Sa ganitong mga linya isinisiksik ni Duterte ang motibo sa likod ng pambabrasosa mga kompanya at negosyong nais niyang hawiin para magbigay-daan sa pagpasok ng mga negosyanteng “tumulong” sa kanyang 2016 kampanya sa pagkapresidente. Kumbaga’y pabuya sa kanilang “donasyon” noong eleksiyon.

Build Build Build kontra maralita

January 8, 2020

Build Build Build (BBB). Isa ito sa mga pangunahing programang pang-ekonomiya ng rehimeng Duterte. Pinagmamalaki ito ng rehimen bilang “walang kapantay” daw na programang pangkaunlaran sa bansa. Nagtakda ito ng 100 flagship na mga proyektong pang-imprastraktura sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Sa Maynila, natala ng Pinoy Weekly ang 21 proyekto. Kabilang dito ang malalaking […]

Suntok-hangin sa oligarkiya

December 11, 2019

Sa taktika na ito, nagmumukhang matapang si Duterte kahit kaharap niya ang naglalakihang mga oligarkiya tulad ng mga Ayala at mga Lopez. Kapuna-puna nga lang na hindi naman pinupuntirya ng pangulo ang mismong pribatisasyon ng tubig.

Hustisyang may-kiling sa mga naghahari

December 3, 2019

Kalakaran sa ilalim ni Duterte ang kawalan ng pananagutan, pagabsuwelto – pagbasura ng kaso o pagpapalaya – at pagbibigay ng ispesyal na trato sa mga mandarambong at iba pang mga kriminal mula sa hanay mga mayayaman at maimpluwensiya.