Pasismo sa ngalan ng neoliberalismo

November 15, 2019

Alam ng rehimen na kakaharapin nito ang paglaban ng mamamayan. Ramdam nito ang lumalakas na oposisyon sa diktadurya, paglaban sa pekeng giyera kontra-droga, paglaban sa mga hungkag na mga proytektong imprastratura tulad ng Kaliwa at Chico Dam, paglaban sa Rice Liberalization Law at marami pang ibang kainutilan ng gobyerno.

Inililibing sa guho

November 6, 2019

Kumalat agad ang mga balita ng desperasyon at pagkagutom ng mga maralitang magsasaka at residente sa mga baryo na wala nang tahanan. Nakakagimbal at nakakagalit ang mga larawan ng mga taong may hawak na plakard, nagmamakaawa na maayudahan ng pagkain
at tubig.

Star player ng droga sa pulisya?

October 18, 2019

Para kay Albayalde, sapat na ang paggamit ng terminal leave para umiwas sa hagupit ng isyu ng “ninja cops” at makakubra pa rin ng benepisyong milyon piso sa pagreretiro.

Hindi sila kailanman natuto

October 5, 2019

Matalino at mapagmasid ang taumbayan. Lumalaban ang isang tao hindi dahil siya ay na-brainwash o may nag-uudyok sa kaniya kundi dahil siya mismo ang nakakaramdam ng pagpapahirap ng mga naghaharing uri. Saksi siya sa katiwalian at korupsiyon at ang kabulukan ng gobyerno.

Hindi nalalayo sa puno

October 5, 2019

Mismong mga pinuno ng kapulisan ngayon na siya ring mga utak at tagapamandila ng Oplan Tokhang sa mga mahihirap na komunidad ay produkto ng PMA.

Kalaban, hindi kakampi

October 3, 2019

Higit pang nakakakapagngalit sa naturang Duterte-Xi miting ay ang pagpayag ng Pangulo sa joint-exploration ng oil at gas resources sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.

Balimbing na militar

September 18, 2019

Kung pinagdududahan na ng ibang bansa ang isang pribadong kompanya tulad ng Huawei, paano pa kayo ang isang partnership na may impluwensiya ng mismong gobyerno ng Tsina?