Kawani laban sa kontraktuwalisasyon

September 10, 2016

Gobyerno ang pinakamalaking employer ng kontraktuwal na paggawa sa bansa. Kailangang magsimula rito si Pangulong Duterte sa paglaban sa endo (end of contract).

Landas tungo kapayapaan, pinakikitid ni Duterte?

August 10, 2016

Umaasa pa rin ang mga rebolusyonaryo na magpapatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan nila at ng rehimeng Duterte. Pero kailangang tupdin ni Duterte ang mga ipinangako niya—at huwag na magbitaw ng mga mapanghating pahayag.

Depensa sa West PH Sea

July 14, 2016

Kahit na nagdesisyon na ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas kaugnay ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, dapat na paigtingin ng sambayanang Pilipino ang pagpoprotekta rito—mula sa mga Tsino man o sa mga Amerikano.

Krimen ng rehimen

June 3, 2016

Umaasa ang sambayanang Pilipino na sa pagkakataong ito, maipapanagot ng bagong uupong pangulo, si Rodrigo Duterte, ang aalis na presidente na nagkasala sa bayan.