Hindi pa endo ang laban sa Endo

August 9, 2019

Matapos i-veto ni Pang. Duterte ang Security of Tenure Bill, muling bubuhayin ng blokeng Makabayan sa Kongreso ang totoong panukalang batas na totoong maka-manggagawa.

Solido sa Sumifru

October 17, 2018

Patuloy ang paninindigan ng mga manggagawa ng Sumifru para sa kanilang karapatan sa kabila ng mga pandarahas.