Nagkaisa sa SONA

July 31, 2020

Hindi napigilan ng pandemya o ng panggigigipit ng mga kapulisan ang mga nais nakiisa sa protesta sa araw ng ikalimang SONA ni Pangulong Duterte.

‘Ibalik ang ABS-CBN’

July 10, 2020

Patuloy na pinupulitika ng mga kongresista ang pagdinig sa prangkisa ng Dos. Patuloy na sinusupil ng rehimeng Duterte ang kalayaan sa pamamahayag.

BPO workers sa bingit ng pandemya

July 3, 2020

Sa unang tingin, parang mapalad ang mga manggagawa sa BPO kumpara sa milyun-milyong “no work, no pay” na mga manggagawang nawalan o tumigil ang trabaho dahil sa lockdown.

Nakikibakang Punks

March 6, 2020

Matapos ang dalawang pasistang rehimen, patuloy na buhay na nakikibaka ang mga punk para sa panlipunang pagbabago.