Kabataan sa Kidapawan sumama sa One Billion Rising

February 15, 2013

Kabataan sa Kidapawan City, sumama sa One Billion Rising, isang pandaigdigang kampanya para wakasan ang lahat ng porma ng karahasan sa kababaihan. Kabilang sa tinututulan ng mga kabataan ang paglabag sa pambansang soberanya ng presensya ng mga tropang Amerikano sa bansa.

Kaltas sa badyet sa edukasyon, pinrotesta ng kabataang estudyante

August 31, 2012

Ipinrotesta ng mga kabataang estudyante ang pagkaltas sa badyet sa edukasyon, sa isang kilos-protesta noong Agosto 31. Umabot lamang sa 68% ng total requirement ng 110 State Universities and Colleges ang naibigay ng gobyerno. Binatikos din ng mga estudyante ang papataas na matrikula sanhi ng mga budget cut. Tinatantiya ng Commission on Higher Education na nasa P475.47 ang average na matrikula sa bansa.