Learning history through rock ‘n roll

September 6, 2015

Rock Mabini is a good initiative, using popular music, especially rock ‘n roll, to educate the mall-going audience on Philippine history and nationalism. Too bad, it had SM mall as its venue.

Depensa ng guro sa wikang pambansa

August 23, 2015

Ngayong Buwan ng Wika, pinaiigting ng mga manunulat at guro ang paglaban sa pagtanggal sa wikang Filipino, gayundin sa kasaysayan, paggogobyernong Filipino, at panitikan, sa kurikulum ng kolehiyo.