Liham para kay Eden Marcellana

April 21, 2009

Bukas na liham ng isang nagmamahal na asawa at kasama sa pumanaw na tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Timog Katagalugan na si Eden Marcellan, matapos paslangin si Eden at si Eddie Gumanoy ng pinaghihinalaang mga tauhan ni Col. Jovito Palparan sa Naujan, Mindoro Oriental noong Abril 22, 2003.

Two daughters of a desaparecido

April 11, 2009

On April 12, 2007, Luisa Posa-Dominado, together with fellow activist Nilo Arado, was abducted by suspected soldiers in Cabanbanan, Oton, Iloilo. Two years after, Luisa’s daughters write about their mother and her heroic deeds. They have not lost hope that someday they may be reuinited.