Isang pagsipat sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Silangang Kabisayaan

April 12, 2011

Bakit dinakip ng militar si Ericson Acosta? Bakit siya ikinulong? Nasaang kasuluk-sulukan ng kapuluan ang barangay Bay-ang, at ano naman kaya ang pinaggagagawa roon ng isang makata at manunulat na gaya niya? Sa artikulong ito, isinalaysay mismo ni Ericson ang mga natagpuan niya sa pananaliksik sa kalagayan ng karapatang pantao sa Silangang Kabisayaan.