Du30 ex B = tragedy

March 29, 2018

Maaaring nakaka-relate ang kabataang mahihirap na naeetsa-puwera sa buhay sa kantang “Hayaan Mo Sila.” Pero ang ineetsa-puwera naman nito, ang karapatan ng kababaihan.

Twerk It Like LP (Liberal Partey! Partey!)

October 12, 2015

Nagpapatuloy ang pagtataksil ng Liberal Party sa bansa sa pamamagitan ng Enhanced Defense Treaty Agreement, Oil Deregulation Law, Public-Private Partnership o PPP, K-12 system, mga maanomalyang kontrata ng MRT-LRT at pagkakaloob ng sovereign guarantee sa malalaking dayuhang kompanya.

Tula | Greenhouse

September 6, 2015

Nakasisiguro ako, nariyan lamang siya sa inyong tabi. Tulad ng mga tadyang na nakadugtong, hinding-hindi niya hahayaang buwalin kayo ng mga nagliligalig na lagari.