Higit pa sa tubo

July 29, 2019

Sa sistemang baluktot, kung ano-anong termino ang ginagamit para pagtakpan ang patuloy na pang-aapi sa mga manggagawa.

Blangko

July 6, 2019

Siguro’y kailangan siyang paalalahanang walang lugar ang “credentials fallacy” sa pagsagot sa mga batikos.

Usapang ROTC

June 5, 2019

Hindi lang ito usapin ng personal na karanasan kundi pulitikal na kahihinatnan ng pagbabalik sa palpak na nakaraan.