Freshman sa UP noong 1983

November 8, 2018

Mga alaala ng isang estudyante ng UP noong dekada ’80 — at ang pagkakatulad ng sitwasyon noong panahon ng diktadurang Marcos at ngayon.