Silang mga kasambahay

July 4, 2012

Ginagampanan nila ang lahat ng gawain sa bahay, mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Sila ang nagluluto ng ulam, naglilinis ng bahay, naglalaba ng damit at nag-aalaga ng mga bata at matanda. Bahagi sila ng maraming pamilya at maiiba ang takbo ng buhay kapag wala sila

Pribatisasyon at deregulasyon pa rin ba?

March 20, 2012

Mukhang nahuhuli na sa uso ang administrasyong Aquino sa patuloy na pagpapalaganap nito sa patakarang pribatisasyon at deregulasyon. Bakit? Dahil kung ating titingnan ang ekonomiya ng daigdig sa kasalukuyan, kapansin-pansin na dumadami at namamayagpag ang mga kompanyang pag-aari o kontrolado ng mga gobyerno.

Ang DOLE Department Order 18-A at pangongontrata sa trabaho

February 10, 2012

Nitong Nobyembre 2011, inilabas ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang Dept. Order No. 18-A, ang bagong alituntunin sa labor contracting. Batay sa mga press release na inilabas ng DOLE, masasabing malaking ginhawa ang maidudulot ng bagong regulasyong ito sa kalagayan ng mga manggagawang sakop ng mga agency o subcontractor.

Ang paglilitis kay Chief Justice Corona: Para kanino?

January 25, 2012

Nakapako ang paningin ng buong sambayanan ngayon sa nangyayaring impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Para itong telenobelang pinagtuunan ng pansin ng publiko. Sari-saring kuro-kuro ang maririnig natin sa paglilitis na ito. Hindi ring maiwasang ipaghambing ng taong-bayan kung sino ba ang mas magaling sa mga personaheng sangkot sa impeachment trial.

Rehabilitasyon ng kompanya

October 11, 2011

Noong Agosto 15, 2011 ay inilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa kasong “Agripino Molina vs. Pacific Plans Inc.” (G.R. No. 165476). Ang kasong ito ay mahalaga sapagkat nagpapakita ito ng paraan upang ang isang desisyon kung saan panalo na at babayaran na lamang ang empleyado ay maantala at hindi mapapatupad.

Magkahalong kasapian

August 11, 2011

Sa isang pakikipag-usap ko sa mga lider-manggagawa noong nakaraang linggo, muling lumabas ang tanong na ito: Maaari bang pagsamahin sa isang unyon ang mga empleyadong rank and file at ang mga empleyadong supervisory? Kapag pinagsama sila sa isang unyon, ano ang mangyayari?