Kaso sa same-sex marriage: tapos na ba talaga?

September 17, 2019

Ayon sa survey ng isang US-based research foundation, kabilang ang Pilipinas sa tinuturing na “most gay–friendly nations” sa buong mundo. Sa 38 bansa na kasali sa survey, lumalabas na pang sampu ang Pilipinas sa pagiging gay-friendly. Sa buong Asia naman, numero uno ito.

Ang karapatang magwelga

June 6, 2019

Samantalang maaaring tumigil ang mga kasapi ng unyon sa kanilang mga trabaho dahil sa sila nga ay nakawelga, hindi nila puwedeng harangan ang kanilang kapwa-manggagawa na gusto ituloy ang kanilang trabaho sa kompanya.

Kasambahay ba o hindi?

April 18, 2019

…ang isang kasambay ay isang taong gumagawa ng mga gawaing pambahay katulad ng pagiging katulong, yaya, taga luto, hardinero, o taga laba. Hindi kasama rito iyong mga driver ng pamilya at iyong mga nagbibigay ng serbisyong pambahay paminsan-minsan lang at hindi permanente.