Batas sa pagreretiro

October 5, 2019

Ayon sa Article 302 ng Labor Code, ang empleyado sa pribadong sektor ay kailangang magretiro sa kanyang trabaho sa edad na 65 basta siya ay nakapagtrabaho nang hindi bababa sa limang taon sa kompanya.

Kaso sa same-sex marriage: tapos na ba talaga?

September 17, 2019

Ayon sa survey ng isang US-based research foundation, kabilang ang Pilipinas sa tinuturing na “most gay–friendly nations” sa buong mundo. Sa 38 bansa na kasali sa survey, lumalabas na pang sampu ang Pilipinas sa pagiging gay-friendly. Sa buong Asia naman, numero uno ito.

Ang karapatang magwelga

June 6, 2019

Samantalang maaaring tumigil ang mga kasapi ng unyon sa kanilang mga trabaho dahil sa sila nga ay nakawelga, hindi nila puwedeng harangan ang kanilang kapwa-manggagawa na gusto ituloy ang kanilang trabaho sa kompanya.