Karapatang magbuo ng unyon

November 5, 2019

Kailangan ding maipakita ng unyon na ang kanyang mga kasapi ay may panlahatan o komon na interes pagdating sa usapin ng sahod, panahon ng pagtatrabaho, kondisyon sa pagtatrabaho, at iba pang bagay na pinag-uusapan sa collective bargaining.

Batas sa pagreretiro

October 5, 2019

Ayon sa Article 302 ng Labor Code, ang empleyado sa pribadong sektor ay kailangang magretiro sa kanyang trabaho sa edad na 65 basta siya ay nakapagtrabaho nang hindi bababa sa limang taon sa kompanya.

Kaso sa same-sex marriage: tapos na ba talaga?

September 17, 2019

Ayon sa survey ng isang US-based research foundation, kabilang ang Pilipinas sa tinuturing na “most gay–friendly nations” sa buong mundo. Sa 38 bansa na kasali sa survey, lumalabas na pang sampu ang Pilipinas sa pagiging gay-friendly. Sa buong Asia naman, numero uno ito.