May pinagtatakpan?

August 21, 2020

Nailibing na ang lider-magsasaka’t peace advocate na si Randall Echanis ngunit hindi pa naisasama sa hukay ang kontrobersiya sa kanyang pagkamatay.