Kalusugan ng mga manggagawa seguruhin

February 7, 2020

“Ang kailangan gawin ng gobyerno at ng mga employer ay sinserong ipatupad ang batas upang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, mapapubliko man o probadong sektor,” ani Serue.

Sa pagputok ng balita ng unang kaso ng 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), nanawagan ng progresibong grupong pang-mangggagawa na isaalang-alang ang kalusugan ng mga manggagawa at kawani sa kanilang mga trabaho, mapa-gobyerno man o pribado.

Kinalampag ng grupong Defend Jobs Philippines ang mga employer ng kapwa publiko at pribadong sektor na ilagay bilang pangunahing prayoridad ang kanilang mga manggagawa.

Sabi ni Gerardo Serue, tagapagsalita ng Defend Job Philippines na nakasaad sa batas, ispesipiko ang Our Republic Act 11058 or the Occupational Safety and Health Act (OSHA), ang mga probisyon para sa mga emergency kagaya ng pagkalat ng sakit.

“Ang kailangan gawin ng gobyerno at ng mga employer ay sinserong ipatupad ang batas upang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, mapapubliko man o probadong sektor,” ani Serue.

Kailangan din ng mga plano kung paano haharapin ang nCoV kaalinsabay ng kasalukuyan nilang programang pangkaligtasan at pangkalusugan.

Dugtong pa ng Defend Job Philippines na kailangang magkaroon ng mandatoryong general check-up, at nigyan ng health plan ang mga manggagawa, regular man o kontraktuwal.

Dagdag pa nilang suhestiyon na magkaroon ng sapat na personal na kagamitan ang kanilang mga manggagawa Kailangan ang suplay ng mga facemask, at alkohol o hand sanitizers. Kailangan ring may kahit isang residenteng doktor at nurse, na itinatalaga ng batas.

Istriktong pagsunod sa batas ang hiling ng grupo upang masunod ang batas ukol sa occupational safety and health standards. “Walang isang buhay ang dapat mailagay sa kapahamakan dahil sa kapabayaan ng estado o ng pribadong employer sa kanilang mga manggagawa,” pagtatapos ni Serue.

Darius Galang

Darius Galang

Darius Galang covers migrant and women's issues for Pinoy Weekly, while also working as a graphic artist and photographer. He is one of PW's long-time editorial staff and was a product of Manila Collegian of the University of the Philippines-Manila campus.