Suporta sa HK

August 20, 2019

Nasa katwiran ang mga mamamayan ng HK para iprotesta ang naturang mga polisiya ng Beijing na para sa kanila’y lalong maglilimita sa kalayaan nila sa ilalim ng prinsipyong “isang bansa, dalawang sistema”.

Tumatagal ang panahon, lalong lumalawak at tumitindi ang mga protesta ng mga mamamayan ng Hong Kong kontra China.

Mula Hunyo 2019, daan-daan libo hanggang milyon na ang nagprotesta sa mga lansangan ng HK bilang pagtutol sa mga pag-amyendasa extradition law na ipinapataw ng gobyerno sa Beijing. Ipinakita ng Beijing ang pagmamaliit nito sa awtonomiya o pagsasarili ng HK bilang independiyenteng Estado matapos pakawalan ito ng United Kingdom bilang kolonya noong 1997.

Nasa katwiran ang mga mamamayan ng HK para iprotesta ang naturang mga polisiya ng Beijing na para sa kanila’y lalong maglilimita sa kalayaan nila sa ilalim ng prinsipyong “isang bansa, dalawang sistema”. (Ibig sabihin, nakapaloob sa China ang HK pero iba ang sistemang pampulitika at pang-ekonomiya nito.)

Lumalabas na sa pangkalahata’y nananatiling mapayapa ang mga protesta. Sa kabila nito, tinatapatan ang mga demonstrador ng marahas na panunupil ng mga pulis. Rumurok ang pandarahas noong Hulyo 9, nang gumamit pa ang Estado ng di-unipormadong mga goon para atakihin ang mga nagpoprotesta. Daan-daan na ang hinuli ng pulis o kaya sinaktan sa mga pangkang dispersal. Pero nagdulot lang ito ng mas maigting na paglaban ng mga mamamayan ng HK.

Lalong ikinagagalit ng mga mamamayan ng HK ang pagtanggi ng administrasyon ni Carrie Lam na makipagnegosasyon . Sinabi niyang “patay” na diumano ang panukalang pag-amyenda, pero lumalabas na itinutulak pa rin nito ang di-makatwirang hakbang ng extradition— sang-ayon sa dikta ng Beijing.

Dapat suportahan ng mga mamamayang Pilipino ang paglaban ng mga taga-HK. Lalo na’t ang mga Pilipino mismo’y nahaharap sa pakikipagtunggali sa Beijing sa usapin ng pagaagaw ng huli sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa pa, daanlibong Pilipino ang nakatira ngayon sa HK. Kahit pa di sila direktang apektado ng extradition law, apektado rin sila ng posibleng epekto ng paghina ng ekonomiya ng HK dahil sa panunupil ng Beijing.

Samantala, kailangan ding bantayan ang posibleng panghihimasok ng US para samantalahin ang sigalot sa HK—para makabira sa pangunahing imperyalistang karibal nito sa Beijing.

Pinoy Weekly

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.