PW PRINT ISSUE | 15-14 (9 Abril 2017)

April 10, 2017

PW PRINT ISSUE SA SUSUNOD NA LINGGO: Libreng pamamahagi ng lupaing agrikultural sa mga magsasaka | Mga aral sa #OccupyPabahay | Mga maralita sa Apollo, kinulong | Bien Lumbera | Cover: Ugatlahi | Ipasa pagkabasa!

Magmula sa isyung ito, ia-upload namin ang PDF format ng print issue ng Pinoy Weekly. Maaaring basahin online, maaari ring i-download (mag-sign-in sa Issuu.com) at i-print sa standard, 8.5×11 in bond paper. Ipasa pagkabasa!

Pinoy Weekly

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.