Progresibo sa gabinete: Ka Paeng, tinulak ang pamamahagi sa lupain ng Luisita

February 17, 2017

Dahil sa sama-samang pagkilos ng mga magsasaka kaya lumakas ang posisyon ni Ka Paeng na maipamahagi ang iba pang lupain ng Luisita sa mga benepisyaryong dati pang diniskuwalipika.

Matamis ang Araw ng mga Puso sa Hacienda Luisita matapos pormal na iginawad ni Sec. Rafael “Ka Paeng” Mariano ng Department of Agrarian Reform (DAR) ang certificate of land ownership (CLOA) sa 111 magsasaka sa asyenda.

Sila ang mga magsaska na apat na taon nang pinagtatabuyan sa kanilang mga sakahan matapos idiskuwalipika sa pagtanggap ng lupa dahil tumanggi silang pumirma sa Application to Purchase and Farmers’ Undertaking o APFU.

Kaiba sa nakaraang mga kinatawan ng DAR si Mariano, na nagsabi na hindi dapat maging batayan ang di-pagpirma sa APFU para idiskuwalipika ang farmer-beneficiaries. Dalawang linggo na ang nakaraan nang ilabas ng DAR ang Administrative Order 1 na nagsususpindi sa guidelines na nagsasabing dapat pumirma ang magsasaka sa naturang dokumento para maging benepisyaryo.

Makakatanggap ang 111 benepisyaryo ng lupaing sakahan na matatagpuan sa mga barangay ng Asturias, Bantog, Cut-cut, Mabilog, Mapalacsiao, Motrico, Pando at Parang sa loob ng asyenda.

Kinabukasan, inutusan din ni Mariano ang tanggapan ng DAR sa Tarlac para magsagawa ng validation sa mga benepisyaryo para matukoy ang kailangang legal na tulong at iba pang suporta sa kanila.

Noong nakaraang linggo, Pebrero 8, isang dayalogo ang ipinatawag ni Mariano sa pagitan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid ng asyenda para maayos ang matagal ng alitan sa kanilang hanay sa pamamahagi ng lupa.

Ipinasya rin ng Kalihim na ipatupad na ang desisyon ng Korte Suprema noong 2012 na ipamahagi na sa mga benepisyaryo ang lupain ng asyenda.

“Kailangan ng uring magsasaka na magkaisa para sa tunay na repormang agraryo. Alalahanin natin ang ating tunay na kaaway. Magkaisa tayo laban sa mga panginoong maylupa,” ani Mariano.

Sa direktibang ito ni Mariano, nagbigay-daan ang mga kasapi ng Alyansa ng mga Manggagawang Bukid ng Asyenda Luisita (Ambala) sa mga nabigyan ng CLOA sa pamamagitan ng sistemang tambyolo sa mga lupaing kinalalagyan ng bungkalan ng Ambala.

Ipinatupad sa panunungkulan ni dating pangulong Benigno Aquino III ang sistemang tambyolo na lumikha ng away sa pagitan ng mga magsasaka ng asyenda, partikular sa mga residente ng Barangay Mapalacsiao at Lourdes.

Ayon kay DAR Undersecetary for Field Operations at Hacienda Luisita Task Force Chairman Marcos Risonar, maaari nang lumipat sa mga lupain ang mga nabigyan ng CLOA bago ang Abril 23.

Pinaplano naman ng mga magsasaka ng Luisita na palakasin ang kanilang kooperatiba sa pamamagitan ng bungkalan o sama-samang pagtatanim. Magtatatag rin ang mga magsasaka ng isang task force upang palakasin ang panawagan para sa tunay na reporma sa lupa.


Featured image: Isa sa pinamahagian ng mga lupain si Florida “Ka Pong” Sibayan, tapangulo ng Ambala.
Marc Lino Abila

Marc Lino Abila

Marc Lino J. Abila was national president of the College Editors Guild of the Philippines. He studied Journalism at the Lyceum of the Philippines University.