Mga bakas ng Batas Militar, nananatili

Natapos na ang Batas Militar pero hindi pa rin natatapos ang mga nagpapahirap sa sambayanan. Ganoon din, hindi rin natatapos ang paglaban ng mga mamamayan.

[Template "responsive" not found]

Matagal nang pormal na winakasan ang Batas Militar. Pero nananatili pa rin ang mga kondisyon na nagbigay-daan sa deklarasyon nito 44-taon na ang nakakaraan.

Ito ang mensaheng dala ng iba’t ibang sektor sa ilalim ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) sa Mendiola sa Maynila upang ipaalala ang mga lagim ng Batas Militar.

“Iniluwal ang Batas Militar mula sa tumitinding krisis ng malakolonyal at malapiyudal na naghaharing sistema. Naging posible ito sa suporta ng imperyalismong US. Harap-harapang pasistang pamumuno ang ginamit upang mandambong ang pinakamasahol na burukrata kapitalista mula sa mga Marcos,” ayon sa Bayan.

Setyembre 21, 1972 nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Militar upang mapanatili niya ang hawak sa kapangyarihan. Nagresulta ito ng iba’t ibang porma ng paglabag sa karapatang pantao at nagpatibay sa mga mamamayan upang magkaisa at labanan ang  diktador na nagpapahirap sa sambayanan.

Bilanggong pulitikal, palayain

Binigyang diin din ng mga nagprotesta ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal na kasalukuyang umaabot sa 500 sa buong bansa.

Hindi bababa sa 120,000 ang nakulong noong Batas Militar, marami ang biktima ng ilegal na pag-aresto dahil sa kanilang politikal na paniniwala, ayon sa grupong Karapatan.

“Ang pagkakaroon ng mga bilanggong pulitikal sa sinasabing demokratikong bansa ay nagpapatunay na ang marka ng Batas Militar ay naririto pa rin,” ayon kay Jigs Clamor, pangalawang pangkalahatang kalihim ng Karapatan.

Nananawagan ang Bayan na palayain lahat ng bilanggong pulitikal na hindi makatarungang ipiniit ng nagdaang mga rehimen. Nanawagan sila kay Pangulong Duterte na tuparin ang sinabi niyang magdedeklara ang kanyang gobyerno ng general amnesty proclamation sa lahat ng bilanggong pulitikal upang maiwasto ang nagpapatuloy na inhustisya.

Nauna nang pinalaya ng administrasyong Duterte ang mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines bago magsimula ang pagbubukas ng usaping pangkapayapaan sa Oslo, Norway noong Agosto.

Kabilang sa mga napalaya sina Benito Tiamzon, Wilma Austria, Tirso Alcantara, Alan Jazmines, Renante Gamara, Adelberto Silva, Concepcion Araneta-Bucala, Loida Magpatoc, at marami pang iba.

Nananatili ang mga ugat ng kahirapan at paglaban ng sambayanang Pilipino mula sa korupsiyon, panunupil, kawalan ng lupa, kawalan ng trabaho, at neokolonyal na panghihimasok ng imperyalismong US, ayon sa mga nagprotesta.


Pher Pasion

Pher Pasion

Pher Pasion finished his bachelor's degree in journalism at Manuel L. Quezon University. He is also a former national secretary-general of the College Editors Guild of the Philippines.