Kawani laban sa kontraktuwalisasyon

September 10, 2016

Gobyerno ang pinakamalaking employer ng kontraktuwal na paggawa sa bansa. Kailangang magsimula rito si Pangulong Duterte sa paglaban sa endo (end of contract).

Habang nakatuon ang administrasyong Duterte sa laban nito kontra-droga, laban naman sa kontraktuwalisasyon ang hinaharap ng mga kawani ng gobyerno.

Kaya sa kanilang pagtatatag ng Kawani Laban sa Kontraktuwalisasyon o StopCon (Stop Contractualization), nais ipahayag ng mga kawani na di lang sila naghihintay sa pangako ni Pangulong Duterte upang wakasan ang kontraktuwalisasyon. Nandoon sila para maging puwersa sa pangakong pagbabago ng administrasyon.

“Mismo sa gobyerno, yung mga batas ay may probisyon na mayroong ‘legal’ na porma ng kontraktuwalisasyon. Naniniwala kami na pagbabalewala ito sa batayang usapin ng mga manggagawa na pagkakaroon ng regular na trabaho,” ani Ferdie Gaite, pangulo ng Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees (Courage).

Laganap

Naitatatag ang StopCon bunga ng matagal na panahon na pangangampanya ng mga manggagawa sa sektor-publiko dahil sa nakakabahalang kalagayan na dumarami ang mga manggagawa sa gobyerno na kontraktuwal ang trabaho.

Ayon sa Courage, sa mga naunang taon gaya ng dekada ‘90, mga casual ang katawagan sa mga kontraktuwal na may employee-employer relationship. Pero sa sumunod na mga taon bunga ng pagpapaigting ng neoliberalismo, dumami ang job orders, contract of services, at iba pang katawagan na sa esensiya’y kontraktuwal at wala silang employee-employer relationship.

Isa sa mga rekisito para maging regular ang manggagawa ang employee-employer relationship. Ibig sabihin, dapat kinikilala ng kompanya na empleyado nito ang isang manggagawa.

“Dumami rin ang outsourced na mga empleyado na gumagampan ng mga kahalintulad na trabaho tulad ng janitorial, accounting, encoding, at security guard services,” ani Gaite.

Sa taong 2010, nasa 120,000 ’yung casuals na tinatawag na may employee-employer relationships. Pero may 280,000 na job orders o contract of services na walang employee-employer relationship.

“Lumalabas ngayon, umaabot na sa higit kalahating milyon (ang kontraktuwal) batay sa huling datos ng Civil Service Commission. Obviously, kung kalahating milyon, isama mo ang kabuuang bilang, halos 1/3 ng burukrasya ang tataguriang kontraktuwal kasama na ang may employee-employer relationship o wala,” ani Gaite.

Tulad ng maraming kontraktuwal sa pribadong sektor, nahaharap din ang mga nasa gobyerno sa walang kaseguruhan sa trabaho, mababang sahod, walang karagdagang benepisyo tulad ng insurance coverage (GSIS o SSS), walang Pagibig, walang PhilHealth, at ipinagbabawal ang pagsama sa unyon dahil hindi sila itinuturing na kawani.

Ferdie Gaite, pambansang pangulo ng Courage. <b>Mayday Multimedia</b>

Ferdie Gaite, pambansang pangulo ng Courage. Mayday Multimedia

Hamon sa lahat

Bago pa ang eleksiyon, binanggit na ni Duterte ang kanyang pagtutol sa kontraktuwalisasyon. Naniniwala ang Courage na bunga ito ng kampanya ng kawani at mga mamamayan laban sa kontraktuwalisasyon.

Natutuwa ang Courage na may pagkaseryoso ang Pangulo na itigil ang kontraktuwalisasyon. Pero naniniwala ang Courage na di lang nasa Pangulo ang laban dito kundi nasa pagkilos ng mga kawani sa gobyerno at mga mamamayan upang tuluyan itong wakasan.

“Naniniwala kami na hindi maibibigay ang kahilingan ng mga manggagawa nang hindi ipinaglalaban. Kaya dapat maglinaw ang mga kawani na apektado rito kung paano sila pinagsasamantalahan,” pagtatapos ni Gaite.


 

Pher Pasion

Pher Pasion

Pher Pasion finished his bachelor's degree in journalism at Manuel L. Quezon University. He is also a former national secretary-general of the College Editors Guild of the Philippines.