Pambansang Isyu

Walang-taning na tigil-putukan

August 29, 2016

Matagumpay ang unang bahagi ng pag-uusap ng gobyerno at mga rebolusyonaryo. Maraming pagsubok pa ang susunod.

Pinagkasunduan ng kapwa ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at gobyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) ang anim sa mayor na kasunduan matapos ang limang araw na pormal na usapang pangkapayapaan na ginanap sa Oslo, Norway nitong Agosto 22-27.

Kabilang sa mga napagkasunduan:

  1. Muling pagkilala sa mga nauna nang naging kasunduan;
  2. Muling pagbubuo ng listahan ng NDFP ng mga taong protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (Jasig);
  3. Pagpapabilis ng negosasyong pangkapayapaan na may takdang panahong susundin para sa tatlong nalalabing substantive agenda — mga repormang sosyo-ekonomiko, mga repormang pampulitika at konstitusyonal, at pagtigil ng mga labanan at disposisyon ng mga puwersa;
  4. Pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal tungo sa pagkakamit ng kapayapaan at may konsiderasyon sa Jasig;
  5. Pagrekomenda ng GRP Panel kay Pangulong Duterte na mag-isyu ito ng isang proklamasyon ng amnestiya proclamation para sa mga bilanggong pulitikal ng NDFP kabilang ang mga nabilanggo dahil sa kanilang pulitikal na paniniwala, sa ilalim ng pahintulot ng Kongreso; at
  6. Pagdeklara ng Communist Party of the Philippines (CPP) at New People’s Army (NPA) ng bagong unilateral ceasefire na walang tiyak na hangganan, epektibo Agosto 28, bilang tugon sa walang tiyak na hangganan at unilateral ceasefire ni Duterte na nagsimula noong Agosto 21.
Prof. Jose Maria Sison, chief political consultant to the National Democratic Front of the Philippines, signs the Joint Statement. <b>AlterMidya Photo</b>

Nilagdaan ni Prop. Jose Maria Sison, chief political consultant ng National Democratic Front of the Philippines, ang Joint Statement. AlterMidya Photo

Nitong Agosto 28, nagdeklara ang CPP-NPA ng kanilang unilateral at walang tiyak na hangganan na tigil-putukan.

Para sa dalawang panig, isang tagumpay na maituturing ang pagkakamit ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan at ang mapagkaisahan ang anim na mayor na kasunduan.

“Mabuting balita ito para sa mga Pilipino — ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal, ang repormang agraryo, at iba pang panlipunan at pang ekonomiyang reporma ay seryosong matatalakay,” ayon kay Luis Jalandoni, punong negosyador ng NDFP.

Para naman kay Presidential Adviser for Peace Process Sec. Jesus Dureza, kanilang tinitingnan bilang oportunidad na tapusin kung ano ang kanilang nasimulan noon. Ang tagumpay nito aniya’y dahil sa pamumuno ni Duterte.

“Marami pang kailangang gawin. Pero tulad ng sinabi ng Presidente, manatili tayong lahat sa direksiyong ito na magkasama ano man ang mangyari,” ayon kay Dureza.

Umaasa naman si Prop. Jose Maria Sison, punong konsultant pampulitika ng NDFP, na maingat at seryosong matanganan ang usapang pangkapayapaan bilang tugon sa lumalalang krisis sa malakolonyal at malapiyudal na sistema at ang pagnanais ng mga mamamayan para sa rebolusyonaryong pagbabago.

Nagkasundo ang dalawang panig na muling ipagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan sa darating na Oktubre 8 hanggang 12 sa Oslo, Norway.

New People's Army sa Surigao del Norte. <b>Contributed Photo</b>

New People’s Army sa Surigao del Norte. Contributed Photo


 

Pher Pasion

Pher Pasion

Pher Pasion finished his bachelor's degree in journalism at Manuel L. Quezon University. He is also a former national secretary-general of the College Editors Guild of the Philippines.