Editoryal

Hindi Tayo Nag-aaral Para Maging Alipin

March 17, 2016

Walang pagpapanggap ang gobyernong Aquino na nais lamang nitong palalain ang pagiging “bayan ng mga alipin” ng Pilipinas sa pamamagitan ng K to 12. Nitong Marso 15, 2016, ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon para itigil ang implementasyon ng K to 12 ay tuluyang magsasadlak sa buong sektor ng edukasyon sa marahas na sistema ng sagad-sagarang pang-aalipin.

 

Sa katunayan, noong Oktubre 2010, Marso 2015 at nito lamang Pebrero 2016 ay pumirma ng mga memorandum of agreement (MOA) ang Department of Education (DepEd) kasundo ang mga pribadong kompanya, o ang “business chamber,” upang ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay maging walang-hanggang bukal ng murang lakas-paggawa. Kailangang idiin na ang mga kasunduang ito’y hindi lamang pabor kundi pangangayupapa sa “ethos” o prinsipyo ng kapitalismo – ang pagpapasakop sa tunguhin, pangangailangan at dikta ng pribadong negosyo. Isinasakripisyo ng DepEd at ng gobyernong Aquino ang mga mag-aaral at ginagawang pain sa higanteng bunganga ng kapitalismo.

 

Iniaayon ng DepEd ang kurikulum ng edukasyon sa dikta at wisyo ng negosyo. Sa katunayan, sa MOA na pinirmahan ng DepEd nitong Pebrero, ang mga kompanya’t negosyante ay aktibong makikialam sa “jobs profiling and skills mapping” sa kurikulum ng DepEd. Pagpapasidhi lamang ito ng nakasaad sa Seksyon 6 ng batas na nagpapatupad ng K to 12: ang pagtatalaga ng representante ng mga negosyante sa “curriculum consultative committee” na siyang magtatasa ng implementasyon ng basic education curriculum at magrerekomenda sa DepEd ng “necessary refinements in the curriculum.”

 

Nangangahulugan ito na iaayon ang kurikulum sa kung anong klase ang negosyo ng mga kompanya at sa kung anong klase ng skilled o semi-skilled na trabahador ang kailangan nila. Pagkakakitaan rin ng mga negosyante ang mga mag-aaral – mga manggagawang hindi kailangang sahuran – sa pamamagitan ng tinatawag na “apprenticeship,” “immersion” at “internship” sa mga kompanya. Tunay na magiging balon ng literal na “bata,” “inosente” at libreng lakas-paggawa ang K to 12! Malinaw na kondukta ito ng neoliberalismo ng edukasyon!

 

Kung kaya kasinungalingan ang ibinabandila ng gobyernong Aquino na makabayan at para sa kaunlaran ng bansa ang K to 12! Sa gitna ng humigit-kumulang 85,000 guro at empleyado sa sektor ng edukasyon na madidisempleyo ngayong 2016 dahil sa K to 12, nakakikilabot ang kabalintunaan ng tema ng DepEd para sa Pagtatapos 2016: “Kabataang Mula sa K to 12, Tagapagdala ng Kaunlaran sa Bansang Pilipinas.” Sa mensahe ni DepEd Secretary Bro. Armin Luistro sa mga magsisipagtapos ngayon 2016, sinabi niya na “Our country needs graduates who will commit to uphold and enhance the best of what it has to offer—citizens who are as patriotic as they are competent, highly-skilled and innovative.”

 

Hindi nais ng gobyerno na maging makabayan ang mga mag-aaral. Ang nais ng gobyerno’y mabilis silang makapagtapos upang sumabak agad sa pagpapaalipin.

 

Paano sila magiging makabayan kung ang itinatatak sa mga mag-aaral ay ang magpaalipin! Sa katunayan, sa kurikulum ng K to 12 para sa Araling Panlipunan na nakalathala sa website ng DepEd, wala ang Kasaysayan ng Pilipinas sa mga asignaturang ituturo sa hayskul. Tagapagdala nga ng kaunlaran ang mga kabataang mula sa K to 12 ngunit tagapagdulot sila ng kaunlaran para lamang sa iilan!

 

Kahit anong pagpapalamuti ang gawin ng DepEd at ng gobyernong Aquino, hindi nito mapaniniwala ang kabataan at mamamayan na ang K to 12 ay makabayan at para sa kaunlaran.

 

Walang pagpapanggap ang gobyernong Aquino na nais lamang nitong palalain ang pagiging “bayan ng mga alipin” ng Pilipinas sa pamamagitan ng K to 12. At walang pag-aatubili o pagdadalawang-isip ang kabataan at mamamayan na labanan ang ganitong mapaniil na iskema.

 

Dahil hindi dapat pinag-aaral ang mga kabataan upang maging mga alipin. Hinuhubog sila dapat ng isang edukasyong makabayan, malaya at mapagpalaya.

 

(Pinoy Weekly Editoryal | Issue 6)