NEWSREEL | Ikapitong anibersaryo ng pagkamatay ni Ka Bel, ginunita ng mga manggagawa, mamamayan

May 24, 2015

Sa isang programa¬†sa Quiapo, Manila,¬†ginunita ng iba’t ibang organisasyon ng mga manggagawa at iba pang sektor ang ikapitong taong anibersaryo ng pagkamatay ng dakilang lider-obrero na si Crispin “Ka Bel” Beltran. Anila, may espesyal na kahalagahan ang anibersaryong ito ngayong taon: ilang linggo pa lang matapos maganap ang pagkasunog sa pabrika ng Kentex Manufacturing sa Valenzuela City na ikinamatay ng di-bababa sa 72 manggagawa, at sumiklab naman ang welga ng mga manggagawa sa Tanduay Distillers sa Cabuyao, Laguna. Para sa mga manggagawa at lider-progresibo, patuloy na mahalaga ang mensahe ni Ka Bel: ang ibayong pakikibaka para sa uring anakpawis at mamamayan.

Newsreel ng PMC/PW interns na sina Ma. Divine Jonah Albert F. Velarde at John Emmanuel A. Diwas