Larawan | Art workshop para sa mga batang Lumad, pagpapahayag ng hinaing nila

December 10, 2014

Pagguhit ng mga batang lumad kasama ng isa sa mga instruktor ng Guni Guri Collective. <strong>Jaze Marco</strong>

Gumuhit ang mga batang Lumad kasama ng isa sa mga instruktor ng Guni Guri Collective. Isa ito sa mga art workshops at iba pang aktibidad sa mga batang Lumad na kalahok sa Manilakbayan at kampanya ng Save Our Schools Network para ipahayag ng mga bata–na pawang mga estudyante ng indigenous alternative schools sa Mindanao–ang kanilang tunay na saloobin hinggil sa pananalakay ng mga sundalo sa kanilang mga eskuwelahan at komunidad. Jaze Marco

Paggabay ng isa sa mga instruktor sa batang Lumad sa pagguhit. <strong>Jaze Marco</strong>

Paggabay ng isa sa mga instruktor sa batang Lumad sa pagguhit. Jaze Marco

Grupo ng mga batang Lumad na lumahok sa art workshop na ibinigay ng Guni-Guri Collective. <strong>Twinkle Mangi</strong>

Lumahok ang ang mga batang Lumad sa art workshop na ibinigay ng Guni-Guri Collective. Twinkle Mangi

Panawagan ng mga batang Lumad sa isla ng Mindanaw. <strong>Jaze Marco</strong>

Panawagan ng mga batang Lumad sa isla ng Mindanao. Jaze Marco