‘Union-busting’ sa malaking electronics firm sa Laguna binatikos

May 8, 2014

Nagpiket ang mga manggagawa ng NXP sa harap ng pabrika para kondenahin ang pagtanggal sa 24 lider-unyon na anila'y bahagi ng union-busting ng kompanya. Photo courtesy <strong>Pamantik-KMU</strong>

Nagpiket ang mga manggagawa ng NXP sa harap ng pabrika para kondenahin ang pagtanggal sa 24 lider-unyon na anila’y bahagi ng union-busting ng kompanya. Photo courtesy Pamantik-KMU

Binatikos ng isang maka-manggagawang nongovernment organization (NGO) ang anila’y ilegal na pagtanggal sa 24 manggagawang lider-unyon sa NXP Semiconductors, isang malaking electronics firm sa Laguna.

Sinabi ni Anna Leah Escresa, executive director ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research (Eiler), na mistulang union-busting o tangkang pagbuwag ng unyon ang ginawa ng manedsment ng kompanya. Sa kabila ito ng pagkakaroon ng mga negosasyon para sa bagong Collective Bargaining Agreement (CBA).

“Layunin ng illegal dismissal ng NXP Semiconductors sa 24 unyonista na idiskaril ang mga negosasyon sa CBA at pahinain ang unyon, na matibay na naggigiit sa karapatan ng mga manggagawa ng NXP para sa mas mataas na sahod at seguridad sa trabaho,” ani Escresa.

Sinabi rin ni Reden Alcantara, presidente ng NXP Semiconductors Company Workers Union (NXPSCIWU), na desperado ang manedsment na puwersahin ang unyon na isuko ang kanilang “makatarungang mga hiling” para bumuti umano ang lagay ng mga manggagawa.

“Nagtatanim ng takot sa mga manggagawa ang manedsment ng NXP. May matinding presensiya ng Regional Special Action Force (RSAF) na nakadamit-sibilyan sa kompanya na paikut0ikot kahit sa production area. Kahit ang shuttle buses na nagdadala sa mga manggagawa mula at papunta sa lugar ng NXP ay guwardiyado nang husto. Parang nasa batas militar kami at itinuturing ang mga manggagawa na kriminal,” sabi pa ni Alcantara.

Nakatanggap ng termination notice ang 24 unyonista noong Mayo 6 mula sa kompanya dahil sa pamumuno umano ng “ilegal na mga welga” nang di sila pumasok sa mga holiday na idineklara ng gobyerno noong Abril 9, 17, 18 at Mayo 1.

Kabilang sa opisyal na dinismis ang mga miyembro ng executive board ng unyon, pati ang Shop Steward Council na bahagi ng pakikipagnegosasyon para sa CBA. Agad umanong inilagay ang mga pangalan nila sa blacklist at di pinapasok sa Light Industry Science Park I kung saan matatagpuan ang pabrika ng NXP.

Hinarang din ng manedsment ang pagbigay ng mga benepisyo nila, pati ang educational subsidy na dapat ibibigay sa Mayo 15.

“Seryosong nag-aalala kami sa pagtanggal sa mga lider-unyon ng NXP nang walang due process at batay sa walang-kuwenta at di-katanggap-tanggap na mga dahilan sa gitna ng mga negosasyon,” sabi pa ni Escresa.

Ipinaglalaban ng unyon ang 8-porsiyentong taas-sahod sa mga manggagawa, samantalang inaalok naman ng manedsment ang 3/5 porsiyentong taas-sahod hanggang sa susunod na CBA.

Pinuna na rin ng unyon, na kumakatawan sa 5,000 manggagawa ng planta sa Cabuyao, ang dumaraming bilang ng kinukuhang kontraktuwal na mga manggagawa para palitan ang regular na mga manggagawa.

Ang NXP Semiconductors ay kompanyang electronics na gumagawa ng iba’t ibang klase ng sensor, audio amplifier at microchips. Ayon sa Eiler, masamang ehemplo ang kompanyang ito sa iba pang kompanya na maaaring gamitin ang kaso ng NXP para pagbantaan din ang kanilang mga manggagawa na di-pumapasok tuwing holiday.

Ang unyon ng mga manggagawa sa NXP ay bahagi ng isang pederasyon sa ilalim ng Kilusang Mayo Uno o KMU.