BUKLATIN | PW Espesyal na Isyu: Mayo 1, 2014 Araw ng Paggawa

May 1, 2014

Naglabas ang Pinoy Weekly ng espesyal na isyu para sa Mayo 1, Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Kasama rin dito ang espesyal na supplement na naglalaman ng panayam sa dalawang bilanggong pulitikal na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria-Tiamzon. Nasa supplement din ang mensahe nila para sa Mayo 1.

LAMAN NG ISYU: Sabwatan ng kapitalista at gobyerno: Ang kaso ng mga obrero ng Carina Apparel | Kontraktuwal sa gobyerno | 10 katotohanan hinggil sa “pagkakaibigang” PH-Amerika | Anino ng Batas Militar | Pandarahas sa Hacienda Luisita | Cha-cha, banta sa soberanya | Gang of 5 sa Yolanda | West Philippine Sea: Teritoryo ng Pilipinas | Infographic: Monopolyo sa kuryente