Binabarat, Nagrerebolusyon: Sarbey sa Mayo Uno

May 5, 2014

Mga manggagawa at iba pang progresibo sa aksiyong protesta noong Mayo Uno. <strong>Pher Pasion</strong>

Mga manggagawa at iba pang progresibo sa aksiyong protesta noong Mayo Uno. Pher Pasion

PW social iconPaano ipapaliwanag sa isang salita lang ang pagsasamantala ng kapitalista sa mga manggagawa? At papaano–sa isang salita rin–wawakasan ang pagsasamantalang ito? Binato ng Pinoy Weekly sa humigit-kumulang 100 sa libu-libong manggagawa at aktibistang dumalo sa kilos-protesta noong Mayo 1, Pandaigdigang Araw ng Paggawa, ang mga tanong na ito.

Isang ehersisyo ito sa kung papaano simpleng (wala nang sisimple sa isang salita lang) ipinapaliwanag ang isang kumplikado (at minsan, di lantay) na reyalidad ng pagsasamantala sa mga manggagawa ng iilang lokal at dayuhang kapitalista.

Ipiniprisinta namin ang sarbey na ito sa pamamagitan ng tag cloud. (Iklik ang tag cloud para sa mas malaking imahe.)

Sa isang salita, papaano mo isasalarawan ang pagsasamantala ng kapitalista sa mga manggagawa?

Workers' exploitationSa isang salita, papaano wawakasan ang pagsasamantala ng kapitalista sa mga manggagawa?

Workers' exploitation - wakasan

Kayo, papaano ninyo ilalarawan ang pagsasamantala sa manggagawa ng kapitalista, sa isang salita? Sa isa ring salita, papaano ba ito mawawakasan?