Panaghoy (Tula)

April 28, 2014

ni Alona Agustin

Pighati ang nadarama sa bayang sinta
mga nagdaang bagyo at delubyong inakala,
Libu-libong buhay nasawi; tirahan, kabuhayan,
at kapaligiran nawasak sa ilang saglit.

Panaghoy ng mamamayan maririnig,
biktima’y tulala, impit ang pagluha
sa kanilang sinapit.
Maging Diyos na sinamba’y di sila dininig,
“katapusan na ng mundo” kanilang sambit.

Pagbabago sa kalikasan sa mundo,
karamiha’y likha ng “kaunlaran”.
Bundok na kinalbo, minahan,
at iba pang proyektong pangkaunlaran,
Napipinsala lagi ang taumbayan,
malunod o malibing ng buhay.

Magkaroon man ng batas sa kalikasan,
ito’y pakunwari lamang.
Malaganap ang sabwatan sa gobyerno,
militar at mga dayuhan.
Lisensya sa legal at illegal logging,
minahan kay daling pag-usapan.

Maraming nagbuwis na ng buhay,
Lumaban para iligtas ang kalikasan,
Hanggang ngayon nakapinid pa ang
pinto ng katotohanan.

Samantala, mga naghaharing-uri sa lipunan,
bilyonaryo na sa proyektong kaunlaran,
Patuloy ang luho sa buhay, korapsyun,
Kapangyarihan sa gobyerno
at patuloy na nakawan sa kaban ng bayan.

Higanteng alon sa karagatan,
Tulad ng pagsubok ngayo’y nararanasan
Nasalanta, pilit na umaahon, tumitindig,
Hinaharap ang panibagong buhay.

Relief na pamatid-gutom di nagtatagal
Kadalasa’y nabubulok, basurahan ang nakikinabang
Multi-milyong donasyon ng ibang bansa
At ibang sektor hindi malaman kung nasaan.

Hahayaan bang bukas manatiling madilim?
Kalikasan, yaman ng bayan dapat sagipin.
Bulok na sistema’y pawiin, baguhin!
Pagkakaisa at pagkilos ng taumbayan.
Tiyak na tagumpay ang aanihin.

Pangarap na sagana sikaping abutin,
Pambansang demokratikong rebolusyong bayan
Palaganapin at palawakin.
Lipunang Sosyalismo ang tuwid na daan,
sa pag-unlad at pagbabago ng lipunan.