VIDEO | Mga estudyante, guro lumiban sa klase para magprotesta vs taas-bayarin sa mga pamantasan

March 19, 2014

Sa pangunguna ng progresibong mga organisasyon ng kabataan tulad ng Anakbayan, League of Filipino Students, Student Christian Movement of the Philippines, College Editors’ Guild of the Philippines at National Union of Students in the Philippines, gayundin ang progresibong grupo ng mga guro, Alliance of Concerned Teachers, nagsagawa ng walk-out sa kanilang mga pamantasan at eskuwelahan ang mga estudyante at guro noong Marso 14. Nagmartsa sila patungo sa paanan ng Malakanyang sa Mendiola para iprotesta ang nagpapatuloy na taas-bayarin sa mga pamantasan at sistematikong pagkaltas ng administrasyong Aquino sa badyet ng sektor ng edukasyon. Kuha ni Pher Pasion / inedit nina Pher Pasion at Ilang-Ilang Quijano / Audio recording ni Valle Gaspe